Cyngor Cymuned Betws-Y-Coed

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Betws-y-Coed. Gobeithio y byddwch yn darganfod y wefan yn ddefnyddiol.

Mae’r Cyngor yn cynrychioli cymuned Betws-y-Coed yn ogystal a diddordebau’r miloedd lawer o ymwelwyr sydd yn mwynhau’r tawelwch ynghyd a harddwch y lleoliad yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am amryw o adnoddau lleol sef y Rhaeadr Ewynnol, y Neuadd Goffa, a Chae Llan.

Mae wyth aelod o’r Cyngor Cymuned yn cyfarfod ar yr ail ddydd Llun o bob mis, ac eithrio mis Awst pan na chynhelir cyfarfod.

Amdanom

Mae gan y cyngor etholaeth o tua 460. Cynhelir cyfarfodydd y cyngor ar yr 2il Ddydd Llun o bob mis.

Adnoddau

Mae Cyngor Cymuned Betws-Y-Coed yn gyfrifol am adnoddau lleol benodol, yn cynnwys y Neuadd Goffa, a Lawnt y Pentref.

Cynghorwyr

Darllen am bwy yw ein cynghorwyr cymuned ar gyfer Betws-Y-Coed.

Cofnodion

Darllen cofnodion ac agendau Cyngor Cymuned Betws-Y-Coed. Gellir eu lawrlwytho fel PDF.

Ceisiadau Cynllunio

Mae ardal y Cyngor o fewn ffiniau Cyngor Sir Conwy, a Parc Cenedlaethol Eryri, sydd â cyfrifoldebau am faterion cynllunio.

Cysylltu

Cliciwch yma am ein manylion cyswllt.