Y Neuadd Goffa

Adeiladwyd y Neuadd Goffa yn 1927 trwy gyfraniad lleol, fel coffâd parhaol i drigolion y gymuned a gollwyd yn y Rhyfel Mawr.

Mae’r adeilad mawr carreg yn amlwg ar fryn ger Pont y Pair yng nghanol y pentref i’r gogledd o’r afon Llugwy. Yn adeilad sylweddol, gan gynnwys neuadd fawr, llwyfan, balconi, toiledau hygyrch, cegin ac ystafell gyfarfod. Wifi am ddim.

Mae Maes Parcio talu ac arddangos yng nghefn y neuadd

Wedi ei ddylunio yn gyfleuster ar gyfer y gymuned leol ac wedi cyflawni hynny yn ystod yr 80 deg mlynedd diwethaf, mae’n parhau i fod yn gyfleuster pwysig i fudiadau lleol.

Costau Llogi:

Mudiadau a Grwpiau cymunedol Lleol £20.00 am y bore, prynhawn neu fi-nos

Mudiadau Allanol £30.00 am y bore, prynhawn neu fi-nos. Lleiafswm cost £30.00

Cyfeiriad: Memorial Hall, Mill Street, Betws-y-Coed LL24 OBB

Cyswllt – Clerc@betws-y-coed-communitycouncil.org Rhif ffon 07778 576 940

Am ragor o wybodaeth ynglyn a chofeb y ddau ryfel byd trwy History Points.org.