Rhaeadr yr Ewynnol

Mae’r rhaeadr o ddeutu 2 filltir i gyfeiriad y gorllewin o’r pentref, ac yn un o’r adnoddau sydd yn cael ei ymweld fwyaf yng Nghymru. Mae’n lleoliad o harddwch naturiol arbennig ac hefyd yn safle wyddonol arbennig.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Mae safle parcio ar gael ger y Rhaeadr ac mae’r bysiau rheolaidd Sherpa’r Wyddfa S1 (Betws y Coed i Gaernarfon) a’r T10 (Betws y Coed i Bangor) yn gwasanaethu’r safle.

Mynediad i’r Anabl – O fis Ebrill tan ddiwedd mis Hydref rhwng 10.00yb -3.00yp yn unig.

Ffôn: 07778576940

Mynediad:

Mynediad £2 – Ariau Mân neu gerdyn

Rydym hefyd yn gwneud trefniadau o flaen llaw ar gyfer grwpiau

Cyfeiriad: Swallow Falls, Betws-y-Coed LL24 ODW

Am ragor o wybodaeth ynglyn a’r Rhaeadr Ewynnol trwy History Points.org