Y Rhaeadr Ewynnol

Mae’r rhaeadr o ddeutu 2 filltir i gyfeiriad y gorllewin o’r pentref, ac yn un o’r adnoddau sydd yn cael ei ymweld fwyaf yng Nghymru. Mae’n lleoliad o harddwch naturiol arbennig ac hefyd yn safle wyddonol arbennig.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Mynediad i’r Anabl – Ar ôl mis Ebrill tan ddiwedd mis Hydref dim ond 10.00yb -3.00yp – Sylwch, nid yw mynediad i’r anabl ar gael pan fydd y ciosg ar gau.

Ffôn: 01690710770

Mynediad:

Oedolion £2 – Ariau Mân neu gerdyn

Plant o dan 14eg £1.00

Cyfeiriad: Swallow Falls, Betws-y-Coed LL24 ODW

Am ragor o wybodaeth ynglyn a’r Rhaeadr Ewynnol trwy History Points.org