Cynghorwyr

Aelodau’r Cyngor Cymuned:

Cadeirydd/Chair 2024/25 – Ffiona Jones 01690 710262
Aelodau Cyngor Cymuned/Community Council Members

Chris Jones cjonesbycc@gmail.com (Is-Gadeirydd/Vice Chair)
Janet Charlton 01690 710691
Bedwyr ap Gwyn Bedwyrapgwyn@googlemail.com
Phil Roberts phil_roberts21@hotmail.com
Sian Godbert 07973249930

Aelod Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:

Cllr Elizabeth Roberts 01690 750246

Clerc y Cyngor Cymuned:

Haf Jones 07778576940 Clerc@betws-y-coed-communitycouncil.org

Archwilwr:

Archwiliwr Mewnol: Owain Bebb Chartered Accountants, 32 Castle Square, Caernarfon, LL55 2NN

Archwiliwr Allanol: Audit Wales, 24 Cathedral Road, Cardiff CF11 9LJ