Cynghorwyr

Aelodau’r Cyngor Cymuned:

Janet Charlton 01690 710691

Neil Pringle 01690 733747

Catherine Williams 07800 666895

Anna Brown

Ffiona Jones

Aelod Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:

Cyng Meirion Roberts

Clerc y Cyngor Cymuned:

Haf Jones 07778576940

Archwilwr:

Archwiliwr Mewnol: Owain Bebb Chartered Accountants, 32 Castle Square, Caernarfon, LL55 2NN

Archwiliwr Allanol: Audit Wales, 24 Cathedral Road, Cardiff CF11 9LJ