Cae Llan

Lleolir y cae yng nghanol y llan. Ystad Ancaster yw’r perchnogion ond mae o dan ofalaeth y Cyngor Cymuned.

Mae’n lleoliad poblogaidd gyda thrigolion y pentref ynghyd ac ymwelwyr, yn cynnwys digonedd o feinciau ar ymylon y cae.

Gellir llogi’r cae yn amodol a rheolau trwyddedu fel a ganlyn:

  • Gweithgareddau Machnasol £100.00 y dydd (dim stondinau).
  • Achlysuron di elw £75.00 y dydd
  • Achlysuron lleol [di fasnachol] £50.00 y dydd
  • Achlysuron Elusennol bychain Am ddim.